Regulamin sklepu

RCL-System

§1. Kontakt ze sprzedawcą 

1. adres e-mail: biuro@rcl.com.pl
2. telefon: 721808015
3. adres:
RCL-System
ul. Sienkiewicza 227a
42-583 Bobrowniki

§2. Zakupy w sklepie internetowym
1. ceny w sklepie internetowym zawierają podatek VAT
2. do ceny towaru należy doliczyć koszty wysyłki
3. wybrany produkt należy dodać do koszyka
4. Kupujący jest zobowiązany do wyboru sposobu dostawy towaru, wybiera formę płatności oraz podaje niezbędne dane do realizacji zamówienia
5. potwierdzając treść zamówienia oraz akceptując regulamin Kupujący składa zamówienie
6. złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
7. sprzedawca informuje Kupującego o przyjęciu zamówienia
8. Kupujący może utworzyć konto w sklepie internetowym lub dokonać zakupu bez rejestracji

§3. Płatności
1. Możliwe formy płatności:
– tradycyjny przelew na rachunek bankowy
– szybkie Przelewy24
– za pobraniem w momencie otrzymania towaru 
2. W przypadku skorzystania z przedpłaty na konto termin opłacenia zamówienia wynosi 2 dni.
3. FV dołączana jest do wysyłki (na prośbę Kupującego faktura może zostać wysłana elektronicznie).
4. Wpisując w odpowiednie pole numer nip, Kupujący wyraża chęć otrzymania FV.
5. Paragon sprzedaży dołączany jest do wysyłki.

§4. Realizacja zamówienia
1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru, który nie posiada wad.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze.
3. W przypadku skorzystania z metody przedpłata na konto, Sprzedający rozpoczyna realizację po otrzymaniu płatności.
4. Dostawa realizowana jest na terenie Polski.
5. Towary zakupione w sklepie dostarczane są w zależności od metody wybranej przez Kupującego:
–  paczkomat 24/7 InPost
–  przesyłka kurierska
–  paczka pocztowa
6. W wyjątkowych sytuacjach kupujący może odebrać towar osobiście (wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym terminu i adresu odbioru)

§5. Prawo odstąpienia od umowy
1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować Sprzedającego wykorzystując dane zawarte w punkcie 1.
3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu płatność za towar oraz za przesyłkę w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia.
4. Zwrot środków dokonywany jest w formie tradycyjnego przelewu (kupujący jest zobowiązany do podania numeru konta oraz wszelkich niezbędnych danych do wykonania zwrotu środków).
5. Adres do wysyłki zwrotów znajduje się w punkcie 1.
6. Sprzedający nie odbiera paczek wysłanych za pobraniem lub na koszt adresata.
7. Zwracany towar nie może nosić cech użytkowania oraz musi być całkowicie sprawny.
8. Prawo odstąpienia od umowy oraz wymiana towaru, nie przysługuje Kupującemu na którego potrzeby produkt został zmodyfikowany lub przerobiony w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb.

§6. Reklamacje
1.  W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji
2.  Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
– złożyć oświadczenie o obniżeniu cen
– przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umow
– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
– żądać usunięcia wady
3. Reklamacje na podstawie rękojmi składamy na adres e-mail (punkt 1 Regulaminu).
4. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji wymagany jest zwrot towaru przez Kupującego, koszty przesyłki ponosi Kupujący.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna na stronie Sklepu internetowego.
6. Rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych od momentu poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej wadzie oraz w przypadku zwrotu towaru w momencie jego otrzymania.
7. Problemy dotyczące funkcjonowania strony internetowej można zgłaszać na adres biuro@rcl.com.pl.

§7. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest firma RCL-System.
2. Dane osobowe kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych.

§8. Okres Gwarancji
1. Gwarancja udzielona jest na okres 24 miesięcy.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania urządzenia Klientowi. Wady urządzenia, zgłoszone Producentowi po upływie okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją.
3. Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 jeżeli w tymże okresie zawiadomił Producenta o wadzie.

§9. Warunki Gwarancji
1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady ujawnione w okresie, o którym mowa punkcie 1, powstałe z przyczyn tkwiących w Urządzeniu.
2. Gwarancją nie są objęte wady Urządzenia wynikłe z:
– Uszkodzeń mechanicznych,
– Stwierdzone zostanie użytkowanie niezgodne z zaleceniami instrukcji lub przeznaczeniem urządzenia,
– niewłaściwej instalacji (montażu) i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), w tym niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić Urządzenie.
– Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne, elementy nie wytworzone bezpośrednio przez Producenta, a także elementy objęte gwarancją podmiotów trzecich.
– Naruszenie przez Klienta zabezpieczeń Urządzenia (plomb, naklejek gwarancyjnych).
– Stwierdzona zostanie przeróbka lub naprawa przez osoby nieupoważnione, poza serwisem producenta lub autoryzowanym serwisem producenta.
– Urządzenie ulegnie uszkodzeniu na skutek zdarzeń losowych takich jak np. pożar, zalanie wodą, wyładowania atmosferyczne, działanie czynników chemicznych, uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwe zasilanie, przepięcia w sieci elektrycznej.